kmiĶermeņa masas indekss

  Ķermeņa masas indekss jeb ĶMI ir viens no populārākajiem rādītājiem, pēc kura nosaka aptaukošanās līmeni. Izmantojot ĶMI, tiek noteikta ķermeņa svara un auguma garuma proporcija. To iegūst, ķermeņa masu kilogramos izdalot ar ķermeņa garuma (metros) kvadrātu. Piemēram, 1.75 m garai un 60 kg vieglai sievietei ĶMI būs 60 / (1.75)2 = 19,59.
  ĶMI aprēķināšanas formula: ĶMI = svars (kg) : augums (m)2
  Pēc pasaulē pieņemtajām vadlīnijām par normālu ķermeņa svaru tiek atzīts ĶMI no 18,5 – 24,99. Ja ĶMI ir lielāks, tad tas tiek klasificēts kā liekais svars, aptaukošanās. Lai pacients pretendētu uz bariatrisko operāciju, tā ķermeņa masas indeksam (ĶMI) ir jābūt vismaz 34.

  Ķermeņa masas indeksa kalkulators

  ĶMI (kg/m2)

  Nepietiekama ķermeņa masa

  ĶMI < 18,5

  Normāla ķermeņa masa

  ĶMI = 18,5 – 24,99

  Lieka ķermeņa masa

  ĶMI = 25 – 29,99

  Aptaukošanās

  ĶMI > 30

  Aprēķins
  * - obligāti aizpildāmais lauks

  * - obligāti aizpildāmais lauks

  Visas
  Īpašie piedāvājumi
  Dubulti
  Elite
  Pulss
  vel LOADING... Nav