Arhīvs

ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS, ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒ

 

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības “VCA JUGLAS medicīnas centrs ” ģimenes ārstu kabinetu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 
Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  28.01.2020. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA "Fox Baltic” ar piedāvājuma summu  5242,93 euro bez PVN. 

ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ''VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA'' STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS ''AURA"

Biroja mēbeļu piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros"

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  22.01.2020. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA „Ēdelveiss EG” ar piedāvājuma summu  2736.02 euro bez PVN.

 
 

ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ''VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA'' STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

 

DATORTEHNIKAS  piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros.  

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  12.12.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA “TL Datortehnika” ar piedāvājuma summu  3500.00 euro bez PVN

 


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības “VCA JUGLAS medicīnas centrs ” ģimenes ārstu kabinetu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 

 

Cenu aptaujas rezultāts : Cenu aptauja pārtraukta – pasūtītājs veiks izmaiņas tehniskajā specifikācijā


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

 

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības ‘VCA medicīnas centrs “AURA” ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  14.11.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA “SALTEM” ar piedāvājuma summu  10 069.00 euro bez PVN.

 


ERAF projekta īstenošana AS ”Veselības centru apvienība” struktūrvienībā VCA medicīnas centrs “AURA”

 

AS “Veselības centru apvienība”   Reģ. Nr. 40103464662, A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021

Vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma kartes izstrādi AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  28.10.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA „2A Projekts” ar piedāvājuma summu  400.00 euro bez PVN