Image

Lai mazinātu COVID-19 izplatības riskus, aicinām Jūs un jūsu pavadošajām personām ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklējot ārstniecības iestādi COVID-19 pandēmijas laikā.

Lūdzam ar tiem iepazīties:
Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” visiem klientiem, kā arī klientu pavadošajām personām apmeklējot AS “Veselības centru apvienība”( turpmāk tekstā – APVIENĪBA) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adreses ir nepieciešams ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 1. APVIENĪBAS telpās jālieto mutes un deguna aizsegs;
 2. APVIENĪBAS telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes ( paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums vai viens no simptomiem);
 3. Pēc Apvienības darbinieka lūguma rakstiski apliecināt, ka Jums nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai apmeklētājam nav elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 4. Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, telefoniski jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību ( ģimenes ārstu tālruņu numuri ir pieejami APVIENĪBAS mājas lapā https://epoliklinika.lv/);
 5. Regulāri dezinficēt rokas un ievērot roku higiēnu;
 6. Klepojot un šķaudot, jānosedz mute un deguns ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē, kā arī izvairīties no nevajadzīgas pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Ja nav pieejamas vienreizlietojamās salvetes, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nevis plaukstā;
 7. Ievērot divu metru distanci;
 8. Aicinām kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd ir nepieciešami, īpaši būtiski tas ir personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu, kurām Covid-19 infekcija var izraisīt smagas sekas;
 9. Pacientu uzgaidāmās telpās, klientu apkalpošanas zonās blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi un starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām ir nepieciešams ieverot viena metra distanci;
 10. Apmeklēt Apvienības ārstus vai veikt izmeklējumus tikai pēc iepriekšēja pieraksta;
 11. Izmantot attālinātu veselības aprūpes pakalpojumu iespējas: pieraksts epoliklinika.lv, ģimenes ārstu konsultācijas par telefonu, ārstu – speciālistu videokonsultācijas;
 12. Jāizmanto bezskaidras naudas maksājumi.